نرم افزار

دانلود Waze

دانلود Waze

با waseهمیشه از وضعیت جاده باخبر خواهید بود!حتی اگر راه را بلد باشید waseاطلاعات ترافیک,ساخت و ساز,پلیس و تصادفات را در اختیار شما می گذارد

دانلود Waze

Waze – GPS، نقشه ها و ترافیکبا waseهمیشه از وضعیت جاده باخبر خواهید بود!حتی اگر راه را بلد باشید waseاطلاعات ترافیک,ساخت و ساز,پلیس و تصادفات را در اختیار شما می گذارد.اگر مسیری مناسب نبود برنامه مسیر شما را تغییر می دهد تا در زمان شما صرفه جویی شود.

آماده رانندگی شوید و waseرا دانلود کنید!

دانلود نسخه اصلی برای تمامی دستگاهها

این اپلیکیشن به دستور کارگروه مصادیق مجرمانه از سایت حذف شده است!

منبع

دانلود Waze
androidkade.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا